Hjemmeside og Medlemsblad

Tilbud om annonsering

18.04.11 - Annonsering kan tilbys i flere former, her er noen eksempler :


Annonsering kan tilbys i flere former, her er noen eksempler :


Priset i synkende rekkefølge

 

Annonsen blir å finne på hovedsiden og alle undersider til Norsk Retrieverklubb avdeling Nord-Trøndelag i avtalt periode.
Medlemsbladet trykkes i underkant av 200 eksemplarer og kommer To ganger i året, Vår og Høst.

Annonseansvarlig med fullmakt fra styre :

Tore Jørgen Norum
Epost : post@spor.se
Mobil : 91623489


Styret Norsk Retrieverklubb avd. Nord-Trøndelag